Tư vấn thiết kế năng lượng tái tạo

COD-Commercial Operation Date: là ngày mà nhà máy điện nhận được chứng nhận thử nghiệm cuối cùng và đã vượt qua các thử nghiệm vận hành thành công. Năm 2021 là năm đầy thử thách cho năng lượng tái tạo, SD Việt Nam không ngừng nỗ lực và thành quả COD thành công nhà máy điện gió Cửu An. Bắt đầu đi vào vận hành thương mại là một thành tựu to lớn cho một dự án sản xuất năng lượng. COD là dấu mốc bắt đầu tạo ra dòng điện để hòa lưới điện quốc gia.

SD VIỆT NAM - LỰA CHỌN CỦA BẠN