Kí kết bản ghi nhớ về hợp đồng phát triển dự án điện gió Savan(PDA)

31/08/2023
Đánh giá post

Ngày 30/08/2023 đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận phát triểu dự án PDA giữa đại điện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam, công ty TNHH đầu tư thương mại Vinacom với Chính phủ nước CHDCND Lào.

Theo đó chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD , công ty TNHH đầu tư thương mại Vinacom (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) thực hiện khảo sát và thực hiện dự án điện gió Savan tại huyện Phin tỉnh Savanakhet.

z4651967299118 4f352c19d882153d0b2107aa1b1448bb

 

Chính phủ Lào tạo ra những ưu đãi đặc biệt cho phát triển dự án. Nhà đầu tư được phép sử dụng đất cần thiết cho mục đích khảo sát và triển khai dự án. Chính phủ cũng tạo ra những thuận lợi về pháp lý cho phép nhà đầu tư có thể tiến hành hoạt động phát triển dự án nhanh nhất. Khi dự án được triển khai sẽ tạo ra sự phát triển cả về kinh tế và xã hội . Dự án sẽ ưu tiên các cá nhân hoặc tổ chức thành lập tại lào trong cung ứng vật tư phục vụ dự án. Dự án cũng sẽ được hưởng một số ưu đãi về thuế quan.

Bản ghi nhớ được ký nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện tăng cường hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Bản ghi nhớ cũng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển dự án. Bản ghi nhớ có thời hạn hiệu lực trong 2 năm.

Đây là văn kiện quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn đối với cả hai bên.