SD việt Nam xây lắp trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

12/10/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Xây dựng Trạm biến áp 220 Kv Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc
  • Địa điểm xây dựng: thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 54.496.360.334 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần Lilama5
  • Hoạt động xây dựng: xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm biến áp và thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị trạm biến áp 220 KV Vĩnh Tường
  • Thời gian triển khai: 2015-2016

SD việt Nam xây lắp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp và thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Trạm biến áp 220kv Vĩnh Tường - Vĩnh phúc
Trạm biến áp 220kv Vĩnh Tường – Vĩnh phúc