Công ty SD Việt Nam xây dựng nhà máy điện gió Cửu An 46.2MW

12/10/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Cửu An
  • Địa điểm xây dựng: Cửu An, An Khê District, Gia Lainhà máy điện gió Cửu An
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 147.483.880.650
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty TNHH công nghiệp hạt nhân Trung Quốc số 23
  • Hoạt động xây dựng: Giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, lắp đặt toàn bộ tua bin, đường dây 22kV NMĐG Song An-Cửu An
  • Thời gian triển khai: 2021

SD Việt Nam thực hiện gói thầu giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, lắp đặt toàn bộ tua bin, đường dây 22kV NMĐG Song An-Cửu An.

Lắp đặt turbine gió và đường dây 22kV tại TBA Cửu An
Lắp đặt turbine gió và đường dây 22kV tại TBA Cửu An