Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD việt nam tổng thầu dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Minh

09/12/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh
  • Địa điểm xây dựng: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 99,145,061,842 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần XD Trường Thành
  • Hoạt động xây dựng: "Hợp đồng EPC: Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp và đường dây 110 KV (Công suất 63MVA + 40MVA) tại nhà máy điện mặt trời Thuận Minh"
  • Thời gian triển khai: 2020

công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD việt nam tổng thầu xây dựng, lắp đặt trạm biến áp và đường dây 110 KV dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Minh

Dự án điện mặt trời Thuận Minh
Dự án điện mặt trời Thuận Minh