SD Việt Nam tham gia xây lắp đường dây truyền tải 500kV Dốc Sỏi – Plei Ku 2

12/10/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: đường dây truyền tải 500kV Dốc Sỏi - Plei Ku 2
  • Địa điểm xây dựng: Quảng Ngãi và Kon Tum
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 51,964,402,555 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
  • Hoạt động xây dựng: Thi công xây lắp Lộ 13.4 : Cung đoạn từ G19-G31 Thuộc gói thầu số 13 : Xây dựng đường dây 500KV của dự án Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Plei Ku2
  • Thời gian triển khai: 2019-2020

SD Việt Nam tham gia xây lắp đường dây truyền tải 500kV Doc Soi pleiku