SD Việt Nam tham gia xây dựng dự án Đường dây 500KV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

09/12/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: SD việt nam tham gia xây lắp đường dây 500KV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
  • Địa điểm xây dựng: Ninh Bình - Hà Nam - Hà Nội
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 76,619,230,206 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
  • Hoạt động xây dựng: Xây lắp Lô 13.2 : Xây lắp đường dây từ G 33- G 42. Thuộc gói thầu số 13 : xây lắp đường dây từ Đ Đ - G4A, G33-TBA 500kV Thường Tín ( ĐC 2), di chuyển đường dây 110kV và mở rộng TBA 500kV Nho Quan, mở rộng TBA 220kV Phủ Lý, mở rộng TBA 500kV Thường Tín
  • Thời gian triển khai: 2018-2020

SD Việt Nam tham gia xây dựng dự án Đường dây 500KV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín

Nhiệm vụ gói thầu của SD Việt Nam là xây lắp Lô 13.2 : Xây lắp đường dây từ G 33- G 42. Thuộc gói thầu số 13 : xây lắp đường dây từ Đ Đ – G4A, G33-TBA 500kV Thường Tín ( ĐC 2), di chuyển đường dây 110kV và mở rộng TBA 500kV Nho Quan, mở rộng TBA 220kV Phủ Lý, mở rộng TBA 500kV Thường Tín.

Du an Duong day 500kv Nho quan