Nhà máy điện gió Cửu An 46,2 MW

09/12/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Cửu An
  • Địa điểm xây dựng: Cửu An, An Khê District, Gia Lai
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 141.854.214.200 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần điện gió Cửu An
  • Hoạt động xây dựng: EPC trạm biến áp 110KV : Thiết kế, cung cấp và thi công xây dựng trạm biến áp 110KV (công suất 46,2MVA) và đường dây truyền tải 110kV cho dự án nhà máy điện gió Cửu An
  • Thời gian triển khai: 2021

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam (SDVIC) làm tổng thầu EPC xây dựng Trạm biến áp và đường dây 110kV dự án nhà máy điện gió Cửu An 46,2 MW

SD Việt Nam làm tổng thầu EPC Trạm biến áp và đường dây 110kV dự án nhà máy điện gió 46,2 MW

Phần nội dung dự án bài viết

Trạm biến áp 110kV Cửu An
Trạm biến áp 110kV Cửu An – Song An