SD Việt Nam Lắp đặt MBA T2 – Trạm biến áp 110KV Kim Sơn – Ninh Bình

12/10/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Lắp đặt MBA T2 – Trạm biến áp 110KV Kim Sơn – Ninh Bình
  • Địa điểm xây dựng: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 3,973,443,423 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần Lilama5
  • Hoạt động xây dựng: công ty SD thực hiện phần lắp đặt máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110KV – Kim Sơn – Ninh Bình
  • Thời gian triển khai: 2019-2020

SD Việt Nam Lắp đặt MBA T2 – Trạm biến áp 110KV Kim Sơn – Ninh Bình

Máy biến áp T2 trạm biến áp Kim Sơn- Ninh Bình
Máy biến áp T2 trạm biến áp Kim Sơn- Ninh Bình