Dự án di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy Z756-BCCB

09/12/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy Z756-BCCB
  • Địa điểm xây dựng: Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình, Đồng Nai
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 15,384,578,000 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần công nghiệp điện Tân Kỳ
  • Hoạt động xây dựng: Xây dựng hệ thống điện động lực, hệ thống điện chiếu sáng,bao gồm: 01 Máy biến áp nguồn chiếu sáng 35KVA 22/0.4, 01 tủ tự động điều khiển chiếu sáng
  • Thời gian triển khai: 2017

SD việt nam thực hiện dự án di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy Z756-BCCB

Lắp đặt máy phát điện 0.4KV-35KVA
Lắp đặt máy phát điện 0.4KV-35KVA
Lắp đặt trạm biến áp 22/0.4KV - 1000KVA
Lắp đặt trạm biến áp 22/0.4KV – 1000KVA