Công ty SD Việt Nam làm tổng thầu EPC xây dựng nhà máy điện gió 300MW

12/10/2022
5/5 - (4 bình chọn)

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Dak N'Drung 300 MW
  • Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Hà, xã Thuận Thạnh, huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nông
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 431.242.592.248 vnđ
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty TNHH Sungrow Power Việt Nam
  • Hoạt động xây dựng: "Hợp đồng EPC trạm và đường dây: Dự án điện gió Dak Ndrung 1,2,3 với công suất 300MW Bao gồm: -'Xây dựng trạm biến áp 220 kV của nhà máy điện gió Đak Ndrung 1,2,3 -Xây lắp đường dây 220 KV mạch kép chiều dài 40km từ trạm 220kV Dak Ndrung 1,2,3 đến Ngăn lộ mở rộng tại trạm 500kV Dak Nông -Ngăn lộ mở rộng 220kV tại trạm biến áp 500kV Dak Nông"
  • Thời gian triển khai: 2021-2022