Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam xây lắp trạm biến áp 220 KV Long Biên

12/10/2022
Đánh giá project

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Trạm biến áp 220 KV Long Biên
  • Địa điểm xây dựng: phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
  • Quy mô đầu tư/ giá trị hợp đồng: 37.604.252.076
  • Chủ đầu tư/ Tổng thầu: Công ty cổ phần Lilama5
  • Hoạt động xây dựng: Tổng thầu xây dựng trạm biến áp 220 KV Long Biên
  • Thời gian triển khai: 2016-2017

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam xây lắp trạm biến áp 220 KV Long Biên

Trạm biến áp 220kV Long Biên
Trạm biến áp 220kV Long Biên