CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG SD VIỆT NAM

         Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam đã nỗ lực không ngừng cải thiện trong 10 năm qua cả về chất lượng chuyên môn và dịch vụ. Vì thế, sau thời gian thẩm định nghiêm ngặt, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam đã được các chuyên gia đánh giá đạt các tiêu chuẩn đảm bảo An toàn- Hiệu quả- Chất lượng. Các cán bộ, kĩ sư công ty cũng vượt qua những đánh giá khắt khe, đáp ứng yêu cầu về kĩ năng an toàn, bảo hộ lao động, triển khai thi công luôn được cấp chứng chỉ an toàn lao động trước khi tiến hành dự án.

          Ban lãnh đạo SD Việt Nam đã thể hiện quyết tâm xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp trạm biến áp và đường dây truyền tải. Toàn thể cán bộ kĩ sư có phong cách làm việc chuyên nghiệp tận tâm, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Với những nỗ lực đã bỏ ra, công ty đã thu được sự công nhận xứng đáng thể thiện qua những chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng mà công ty đạt được.

 

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng cấp bởi Bộ Xây Dựng

Chứng chỉ 9001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cấp bởi ISC Việt Nam

Chứng chỉ 14001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý môi trường cấp bởi ISC Việt Nam

Chứng chỉ 45001:2018 chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cấp bởi ISC Việt Nam

 

Hình ảnh chứng chỉ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng cấp bởi Bộ Xây Dựng
Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng cấp bởi Bộ Xây Dựng
Chứng chỉ 45001:2018 chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Chứng chỉ 45001:2018 chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Chứng chỉ 14001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
Chứng chỉ 14001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
Chứng chỉ 9001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
Chứng chỉ 9001:2015 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng